24/11/2017 Valyuta məzənnəsi
USD
1.6900
1.6940
1.7005
1.7020
EUR
2.0000
2.0000
2.0400
2.0350