26/05/2017 Valyuta məzənnəsi
USD
1.6850
1.6950
1.7050
1.7040
EUR
1.8650
1.8750
1.9300
1.9250