Əmanət qarşılığında kredit | Azər Türk Bank | Sizin Dövlət Bankınız

Əmanət qarşılığında kredit


Kredit Bankda əmanəti olan müştərilər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kreditin maksimum məbləği əmanət məbləğinin 90%-dən çox olmamalıdır.

  • İllik faiz dərəcəsi: əmanət faizi + 3%
  • Komissiya: fərdi qaydada təyin olunur

Qeyd: Kreditin ümumi məbləğinin (əsas borc, kredit müqaviləsi üzrə hesablanacaq faiz borcu və komissiya xərcləri) kredit üzrə təminatın dəyərinə nisbəti əmsalı 90%-i keçməməlidir.

Valyuta kalkulyatoru